>
περισσότερα περισσότερα


Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Εγκαταστάσεις Συντηρήσεις Επισκευές

Κυλιόμενες κλίμακες

Σε εμπορικά πολυκαταστήματα και χώρους δημοσίας χρήσης για την εξυπηρέτηση κοινού φαίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του πλάτους της σκάλας, ενώ το ύψος της εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά των ορόφων που ενώνει.

Συνήθως εγκαθίστανται δύο κυλιόμενες κλίμακες μία ανόδου και μία καθόδου. Η εταιρία Ζούμπερη και στις κυλιόμενες κλίμακες προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

 

περισσότερα

 

Design & Developement by METROADV

© Copyright ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ 2011 - Elevators Technology zouberiselevators.gr.