περισσότερα περισσότερα


Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Εγκαταστάσεις Συντηρήσεις Επισκευές

Υδραυλικοί με μηχανοστάσιο

Τα τελευταία 30 χρόνια οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν την τεχνολογία που υφίσταται στις εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων.

Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω εμβόλου και αντλίας με την παροχή λαδιού. Προσφέρουν δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μεγάλο κύκλο ζωής.

Στους ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανοστασίου σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες.


Μοντέλα Θαλάμων (Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο)περισσότερα

 

Design & Developement by METROADV

© Copyright ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ 2011 - Elevators Technology zouberiselevators.gr.