περισσότερα περισσότερα


Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Εγκαταστάσεις Συντηρήσεις Επισκευές

Συστήματα ανύψωσης φορτίων

Πολλές φορές η ανύψωση φορτίων γίνεται με τη συνοδεία κάποιου ατόμου. Έτσι λοιπόν γίνεται εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων και όχι αναβατορίου. Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας για να μπορούν να επιβαίνουν άτομα.

Γνωρίζουμε ότι οι ανελκυστήρες φορτίου είναι επαγγελματικό εργαλείο.

Η εταιρία Ζούμπερη παρέχει αξιόπιστες συμβουλές και σωστή μελέτη εφαρμογής για ένα λειτουργικό αποτέλεσμα.

 


Φωτογραφικό υλικό

περισσότερα

 

Design & Developement by METROADV

© Copyright ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ 2011 - Elevators Technology zouberiselevators.gr.