περισσότερα περισσότερα


Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Εγκαταστάσεις Συντηρήσεις Επισκευές

Αυτοψία παλαιών ανελκυστήρων (Επισκευή – Ανακαίνιση)

Η εταιρία Ζούμπερης διαθέτει τμήμα μελετών στελεχωμένο από μηχανολόγους. Κάθε ανελκυστήρας για εμάς αποτελεί μία μελέτη.

Η μελέτη εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπαλαίωση και σωστή τοποθέτηση του ανελκυστήρα. Κάθε ανελκυστήρας έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Η ευελιξία που προσφέρει το τμήμα μελετών της εταιρίας Ζούμπερη την κατατάσσει στην κορυφή σε έργα ειδικών απαιτήσεων.

 

 

 

 


περισσότερα

 

Design & Developement by METROADV

© Copyright ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ 2011 - Elevators Technology zouberiselevators.gr.