περισσότερα περισσότερα


Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Εγκαταστάσεις Συντηρήσεις Επισκευές

Εγκατάσταση

Η εταιρία Ζούμπερης αναλαμβάνει εξ` ολοκλήρου το έργο της εγκατάστασης των ανελκυστήρων:

1) μελέτη εφαρμογής από Μηχανολόγο

2) την εγκατάσταση των εξαρτημάτων
από εξειδικευμένο συνεργείο

3) τη σωστή επίβλεψη του έργου

4) την πλήρη εκμετάλλευση των διαστάσεων του φρεατίου.

Ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αυτός των απαιτούμενων προδιαγραφών και διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Αυτό που ερευνάμε σε μία εγκατάσταση είναι να εξακριβώσουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη και να τον συμβουλεύσουμε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τη χρήση κάθε κτιρίου.

 

 

 

 

περισσότερα

 

Design & Developement by METROADV

© Copyright ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ 2011 - Elevators Technology zouberiselevators.gr.