Αυτοψία Παλαιών Ανελκυστήρων


Η εταιρία Ζούμπερης διαθέτει τμήμα μελετών στελεχωμένο από μηχανολόγους. Κάθε ανελκυστήρας για εμάς αποτελεί μία μελέτη.
Η μελέτη εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπαλαίωση και σωστή τοποθέτηση του ανελκυστήρα.

Κάθε ανελκυστήρας έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Η ευελιξία που προσφέρει το τμήμα μελετών της εταιρίας Ζούμπερη την κατατάσσει στην κορυφή σε έργα ειδικών απαιτήσεων.