Εγκατάσταση


Η εταιρία Ζούμπερης αναλαμβάνει εξ` ολοκλήρου το έργο της εγκατάστασης των ανελκυστήρων:
1) τη μελέτη εφαρμογής από Μηχανολόγο
2) την εγκατάσταση των εξαρτημάτων από εξειδικευμένο συνεργείο
3) τη σωστή επίβλεψη του έργου
4) την πλήρη εκμετάλλευση των διαστάσεων του φρεατίου.

Ο εξοπλισμός είναι εκείνος των απαιτούμενων προδιαγραφών και τα υλικά που χρησιμοποιούνται διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. Αυτό που ερευνάμε σε μία εγκατάσταση είναι να εξακριβώσουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη, και να τον συμβουλεύσουμε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τη χρήση κάθε κτιρίου.