Επισκευή


Συχνά οι όροι ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επισκευή ανελκυστήρων συγχέονται μεταξύ τους. Η εταιρία Ζούμπερης διευκρινίζει τη σημασία κάθε λέξης:
1) Επισκευή ανελκυστήρα χρειάζεται όταν παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες.
2) Ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό εννοούμε την αναβάθμιση τεχνικών προδιαγραφών του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με την αισθητική ανανέωση.

Εάν θέλετε να προβείτε στον εκσυγχρονισμό ή στην αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας και εξασφαλίστε την βέλτιστη οικονομική τεχνική και αισθητική μας πρόταση.