Μελέτη - Σχεδιασμός - Προμήθεια Υλικού


Η σωστή μελέτη, ο άρτιος σχεδιασμός καθώς και η προμήθεια επιλεγμένου υλικού, έχουν ως αποτέλεσμα έναν απόλυτα αξιόπιστο ανελκυστήρα.

Ο σκοπός της μελέτης είναι να βρεθεί η βέλτιστη λύση, σύμφωνα πάντοτε, με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Η δε μελέτη, μπορεί να αφορά μηχανικό ή υδραυλικό ανελκυστήρα, με ή χωρίς μηχανοστάσιο. Επιπλέον, μπορεί να αφορά τη μεταφορά ατόμων, φορτίων ή οχημάτων, σε οποιοδήποτε είδος κτιρίου.