Μηχανικοί με Μηχανοστάσιο


Οι μηχανικοί ανελκυστήρες αποτελούν σήμερα το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό σύστημα ανύψωσης.

Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω μιας μηχανής πάνω στην οποία υπάρχει η τροχαλία τριβής. Τα συρματόσχοινα της τροχαλίας από τη μία πλευρά καταλήγουν στο θάλαμο και από την άλλη στο αντίβαρο.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται η οδήγηση της μηχανής από Inverter και αυτόματο απεγκλωβισμό για τέλεια λειτουργικά αποτελέσματα.


Μοντέλα Θαλάμων

(Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο)