Μηχανικοί άνευ Μηχανοστασίου


Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ανελκυστήρα είναι ότι είναι ίδιος με τον μηχανικό ανελκυστήρα με μηχανοστάσιο, μόνο που σε αυτή την περίπτωση εξοικονομούμε χώρο τοποθετώντας την μηχανή σε ειδική βάση εντός του φρεατίου, και ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται σε μεταλλικό ερμάριο δίπλα από την θύρα του τελευταίου ορόφου.


Μοντέλα Θαλάμων

(Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο)