Συντήρηση


Η τεχνική υποστήριξη (Συντήρηση) των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική βάση Νομοθεσίας.

Η έλλειψη τακτικής συντήρησης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επιτάχυνση των φθορών και στην παρουσίαση περισσότερων βλαβών, με συνέπεια την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και την μείωση του χρόνου ζωής του ανελκυστήρα.

Ο ανελκυστήρας που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ασυντήρητος, δεν είναι ασφαλής.

Στην εταιρία Ζούμπερης εφαρμόζουμε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 σύμφωνα με το οποίο, το προσωπικό μας διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, ελέγχει και συντηρεί περιοδικά όλα τα κρίσιμα σημεία του ανελκυστήρα εξασφαλίζοντας την απροβλημάτιστη λειτουργία του και την ελάχιστη δυνατή παρουσία φθορών.