Συστήματα Ανύψωσης Φορτίων


Πολλές φορές η ανύψωση φορτίων γίνεται με τη συνοδεία κάποιου ατόμου. Έτσι λοιπόν γίνεται εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων και όχι αναβατορίου.

Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας για να μπορούν να επιβαίνουν άτομα. Γνωρίζουμε ότι οι ανελκυστήρες φορτίου είναι επαγγελματικό εργαλείο.

Η εταιρία Ζούμπερη παρέχει αξιόπιστες συμβουλές και σωστή μελέτη εφαρμογής για ένα λειτουργικό αποτέλεσμα.