Συστήματα Στάθμευσης


Η έλλειψη επάρκειας χώρου καθιστά τα συστήματα ανύψωσης και στάθμευσης αυτοκινήτων αναγκαία.

Οι μηχανικές θέσεις στάθμευσης διπλασιάζουν τις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή ή στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχουν οι προδιαγραφές.