Υδραυλικοί άνευ Μηχανοστασίου


Σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με τους υδραυλικούς ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο, μόνο που σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πλέον λύση στο πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση μηχανοστασίου, που αντιμετωπίζουν οι μελετητές ενός έργου.

Μέσα σε ένα μεταλλικό ερμάριο ενσωματώνεται η μονάδα ισχύος και ο πίνακας ελέγχου.


Μοντέλα Θαλάμων

(Ζητήστε μας αναλυτικό κατάλογο)