Υπηρεσίες


Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι μια εργασία λεπτή και υπεύθυνη. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή επισκευής βλαβών τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας ώστε να προστατεύονται οι χρήστες.

Η εταιρία Ζούμπερης αναλαμβάνει την εγκατάσταση – επισκευή – συντήρηση ανελκυστήρων για:

Πολυκατοικίες

Μονοκατοικίες

Δημόσια Κτίρια

Νοσοκομεία

Εργοστάσια

Επαγγελματικούς Χώρους

Πλοία

Ειδικές Εφαρμογές